mangfold på arbeidsplassen

Mangfold på arbeidsplassen – fem artikler som får deg i gang!

Start året med å legge en slagplan for mangfold på arbeidsplassen!

  1. Slik får du ledelsen til å prioritere mangfoldsarbeidet
  2. Mine 7 beste tips i arbeidet med å lage en mangfoldstrategi
  3. Engasjer ansatte i mangfold- og inkluderingsarbeidet
  4. 4 tips for å forebygge diskriminering på arbeidsplassen og øke mangfoldet
  5. Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP): slik kartlegger du risiko

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) pålegger arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte å jobbe med likestilling og unngå diskriminering. Sørg for å være oppdatert på loven, som nå omfatter alle diskrimineringsgrunnlagene. Bufdir sine nettsider gir detaljert veiledning om hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og rapporteres.

Mangfold på arbeidsplassen kan være krevende å jobbe med. Start med å involvere ledelsen, utvikle en strategi, og gi deretter verktøy til både ledere og medarbeidere.

Husk, det er bedre å gjøre litt enn ingenting. Hvis stegene virker avanserte, start med å identifisere enkle tiltak du har mulighet til å gjennomføre!

Og hvis du trenger hjelp til å komme i gang, kontakt oss i Big Enough Global.

Lykke til, og godt nytt inkluderende år!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.