Mangfoldsstrategi
Big Enough Global med en av våre kunder, Formue.

Mangfoldsstrategi

Før du begynner å implementere tiltak, er det viktig å ha en mangfoldsstrategi. En god strategi skal ha tydelige mål, og tiltak som er basert på data. Det er også viktig at denne strategien er brukervennlig, slik at både ledere og medarbeidere kan ta den i bruk.

Noen av virksomhetene vi har bistått i arbeidet med å lage en mangfoldsstrategi er Siemens Energy, Norske Skog, Coop Midt-Norge, Bydel Grunerløkka og Norsk helsenett. Er du neste?

4 grunner til å prioritere og lage en mangfoldsstrategi

Dette sier kundene våre

Slik bistår vi deg i å lage en mangfoldsstrategi

Vi er opptatt av at du skal ha eierskap til arbeidet. Vi jobber derfor prosjektbasert, og prøver å være så lite involvert som mulig. Under ser du hvordan vi typisk jobber.

1. Innsiktsfase

For å kunne gi deg de beste rådene, trenger vi innsikt. Gjennom relevante dokumenter og digitale møter samler vi den nødvendige innsikten.

2. Workshop

Gjennom en workshop får arbeidsgruppen deres innsikt i hvordan å lage en mangfoldsstrategi. Her fasiliterer vi gode diskusjoner som gjør det videre arbeidet enklere.

3. Fremdriftsplan

En av de største fallgruvene i mangfoldsarbeidet, er at man ikke kommer videre. Dette kan enten være fordi man blir sittende fast, eller fordi arbeidet blir nedprioritert. I etterkant av workshopen sender vi derfor over en fremdriftsplan som tydeliggjør hva som bør gjøres når.

4. Oppfølgingssamtaler

Underveis vil dere møte mange problemstilinger som; hvordan lager vi gode mål? Hvordan foretar vi en risikokartlegging? Hvordan lager vi gode tiltak? Gjennom digitale oppfølgingssamtaler bistår vi som en sparringspartner, slik at du får hjelp til å løse konkrete problemstillinger.