Foredrag med Kimiya Sajjadi

Foredrag

Ser du etter et foredrag om mangfold og inkludering som er konkret, engasjerende og motiverende? Det kan vi bistå deg med!

Våre foredrag holdes av Kimiya Sajjadi. Hun er en av de viktigste stemmene innenfor mangfold og inkludering, og har de siste tre årene holdt foredrag fra Mo i Rana i nord til Arendal i sør. Hun har erfaring med forsamlinger på tvers av målgrupper og ulike størrelser – fra Den Norske Opera til toppledersamlinger i møterom.

Dette sier kundene våre

Kimiya sine mest etterspurte foredrag

Under finner du noen av hennes mest etterspurte foredrag. Ønsker du et annet foredrag eller skreddersøm? Kimiya har god erfaring med å tilpasse foredrag til spesifikke bransjer, målgrupper og ulike funksjoner som for eksempel HR, markedsføring eller rekruttering.

Mangfoldsledelse

Arbeidsstokken har aldri vært mer mangfoldig. Et økende spekter av etnisiteter, funksjonsevner, kjønn og generasjoner gjør ledelse ekstra krevende. Men dette mangfoldet gir også grobunn for økt lønnsomhet og innovasjon, hvis det er ledet riktig. Og det er her mangfoldsledelse kommer inn. I dette foredraget tar Kimiya for seg hvorfor og hvordan man kan utøve mangfoldsledelse. Her får ledere konkrete verktøy for å rekruttere, beholde og inkludere et større mangfold.

Mangfold og inkludering - fra ord til handling

Hva betyr egentlig mangfold og inkludering, og hvorfor er det viktig for din virksomhet fra et lønnsomhet og samfunnsansvar perspektiv, og hvordan kan den enkelte bidra? Dette er et engasjerende foredrag som går til kjernen av disse spørsmålene. Kimiya gir konkrete verktøy og tiltak, som ledere, medarbeidere og HR kan ta med seg tilbake til arbeidshverdagen.

Rettferdig rekruttering, AI og ubevisste fordommer

Visste du at hjernen vår tar mellom 95-98% ubevisste valg? Dette resulterer i ubevisste fordommer som påvirker rekrutteringsprosessen. I dette foredraget ser Kimiya nærmere på hvordan du kan lage en rekrutteringsprosess som minimerer ubevisste fordommer. Hun ser også på hvordan AI kan bli brukt til å enten forsterke eller redusere fordommene i rekrutteringsprosessen.

Mangfold og inkludering - slik lager du en strategi

For å oppnå resultater i arbeidet med mangfold og inkludering, er det viktig å jobbe strategisk. I dette foredraget deler Kimiya hvordan du steg for steg kan gå frem for å lage en mangfoldsstrategi som både ivaretar lovkravene og er resultatorientert. Kimiya har hjulpet et titalls virksomheter i privat og offentlig næringsliv som konsulent, deriblant Thommesen og Siemens Energy, og hennes metoder har vist seg å fungere i praksis.

Hvordan lede flerkulturelle team?

Det å ha mange nasjonaliteter på arbeidsplassen kan enten være en kjemperessurs eller skape hodepine. Hver kultur har egne regler for samarbeid, kommunikasjon og prestasjoner. I dette foredraget gir Kimiya ledere verktøy for å lede et flerkulturelt mangfoldig team.