Sporveien mangfold og inkludering

Mine 7 beste tips i arbeidet med å lage en mangfoldstrategi

Dette kan du enkelt implementere når du skal lage en mangfoldstrategi

I dag skal jeg dele mine 7 beste tips i arbeidet med å lage en mangfoldstrategi.

De siste to årene har jeg hjulpet mer enn 15 virksomheter i privat og offentlig sektor med å lage en mangfoldstrategi. Deretter har jeg fulgt disse over en lang periode for å se hva det er som gjør at noen oppnår resultater og andre ikke.

Min erfaring er at de som gjør den harde jobben slik forskningen legger opp til, istedenfor å lete etter enkle snarveier, er de som lykkes.

Hvis du er usikker på hvordan å lage mangfoldstrategi – frykt ikke. Dette skal jeg dele i nyhetsbrevet om noen uker!

Hvis du allerede er i gang, her er mine syv beste tips:

1.  Ha en oppfølgingsstrategi

Hvem skal følge opp hva og når skal dette skje? Det er viktig at dere tydelig definerer hvem som skal følge opp de ulike tiltakene og målene, hvis ikke blir dette bare et dokument som ligger i skuffen.

2. Foreta en risikokartlegging

Hvis du jobber med aktivitets- og redegjørelsesplikten, vet du allerede hva en risikokartlegging er. Kort fortalt handler dette om å undersøke hvor skoen trykker i de ulike delene av virksomheten.

Les mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), og risikokartlegging

3. Lag tiltak på grunnlag av risikokartleggingen

Når du først har funnet ut av hvor skoen trykker, så kan du gå igang med å finne ut av hvilke tiltak som kan løse dette problemet. Altfor mange begynner på tiltak før de har funnet ut av hvor utfordringene ligger.

4. Forankring, forankring og forankring!

Det er viktig at du forankrer arbeidet hos verneombud, ledelsen, og tillitsvalgte. Når jeg jobber med mine kunder pleier jeg alltid å anbefale dem å inkludere disse i en så tidlig fase som mulig. Får de komme med innspill til målene og risikokartleggingen, er det større sannsynlighet at de får eierskap til dette.

5. Ledertrening

Lederne har stor innflytelse på hvem som blir rekruttert og promotert. I tillegg er de med på å bygge kultur. Derfor er det kjempeviktig at lederne har kunnskapen som kreves for å jobbe med mangfold og inkludering.

6. Opplæring av medarbeidere

Det å investere i opplæring av medarbeidere er kjempeviktig. De må både vite at de har et ansvar og hva dette ansvaret er.

7. Ha målbare mål!

Jeg kan ikke påpeke viktigheten av dette nok. Altfor mange har mål som ikke går an å etterprøves. Problemet med vage mål er at mangfoldsarbeidet fort blir mye synsing. Sett enten konkrete tallfesta mål eller aktivitetsbaserte mål, slik at dere kan etterprøve dem på slutten av året.

Mangfoldstrategi – fra teori til praksis

Det er lang vei fra teori til praksis. Hvis du trenger inspirasjon fra noen som har gjort dette, kan jeg anbefale å høre med Sporveien, Statens Vegvesen IT-divisjonen, Utdanningsdirektoratet, Norske Skog, Siemens Energy, Norsk Helsenett eller Bydel Grünerløkka. Dette er alle kunder som strategisk over en lang periode har jobbet med dette, og som jeg tror har mange gullkorn å dele!

Mine syv beste tips i arbeidet med å lage mangfoldstrategi er:

Mine syv beste tips i arbeidet med å lage mangfoldstrategi er:

1. Ha en oppfølgingsstrategi

2. Foreta en risikokartlegging

3. Lag tiltak på grunnlag av risikokartleggingen

4. Forankring, forankring og forankring!

5. Ledertrening

6. Opplæring av medarbeidere

7. Ha målbare mål!

Fra ord til handling

Se gjennom strategiprosessen deres og reflekter over hvilke av disse tipsene du kan bruke for å forbedre arbeidet deres.

Lykke til!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.