Mangfoldsledelse
Bilde fra årskonferansen i Trøgstad. Foto: Monica Snopestad.

Mangfoldsledelse

Ledere har en enorm makt – derfor er det ikke rart at forskningen gang på gang viser at mangfoldsledelse er en nøkkelfaktor for å oppnå resultater i mangfoldsarbeidet.

Mangfoldsledelse handler om å gi ledere verktøyene de trenger for å ikke bare rekruttere mangfold – men også å beholde og utvikle det. Et annet viktig aspekt av mangfoldsledelse er å kunne lede team med store forskjeller.

For at mangfoldsledelseopplæringen skal gi resultater er det to ting som er avgjørende i følge forskningen. For det første må det gå over tid. For det andre må opplæringen være casebasert slik at lederen selv får avgjøre hvilke tiltak som skal implementeres. Vi har god erfaring med at en slik tilnærming gir effekt.

Hvorfor Big Enough Global?

Dette sier kundene våre