Kimiya sajjadi mangfoldsledelse

Mangfoldsledelse: case-eksempelet du må få med deg

Lær av Statens Vegvesen IT divisjonen når det kommer til mangfoldsledelse

Ett av de mest fantastiske øyeblikkene jeg opplevde i 2023: da lederne i Statens Vegvesen IT-divisjonen presenterte resultatene etter ett års systematisk arbeid med mangfoldsledelse. 

Målene våre var å øke kvinneandelen blant ledere og medarbeidere, få flere unge ansatte, og forbedre inkluderingen. Og disse målene ble nådd!

I dagens blogginnlegg deler jeg hvordan vi trinn for trinn gikk fram for å først gi lederne kompetanse innen mangfoldsledelse. Og deretter hvordan de kunne øke mangfoldet og inkluderingen i teamene sine.

Etter min erfaring mislykkes mange med mangfoldsledelse av flere grunner, men den største årsaken må være mangelen på langvarig engasjement. Ofte begrenser det seg til ett eller to foredrag, uten oppfølging i etterkant.

Magien ligger i hvordan lederne blir fulgt opp!

Steg 1: Grunnleggende innføring i mangfold, inkludering og mangfoldsledelse

Vi kickstartet arbeidet vårt med en times foredrag, som ga lederne grunnleggende innsikt i mangfold, inkludering og mangfoldsledelse. Dette tilsvarer innholdet i modul 1 i e-læringskurset vårt Mangfoldsledelse på 1-2-3! 

Steg 2: Innsikt i barrierer og tiltak

Foredraget ble etterfulgt av workshops hvor vi dykket ned i ubevisste fordommer, diskriminering, mikroaggresjon og andre barrierer. Lederne reflekterte over disse barrierene i sine egne team, og kom med tiltak for å øke mangfoldet og inkluderingen.

Steg 3: Lage en fremdriftsplan

Her skiller Statens Vegvesen it-divisjonen seg ut. De fikk i oppgave å lage en fremdriftsplan for å kartlegge barrierer i egne team og lage tiltak. Fremdriftsplanen ble presentert, og ble finjustert basert på tilbakemeldinger jeg ga dem.

Steg 4: Kartlegge barrierer

Lederne tok med seg fremdriftsplanen tilbake til hverdagen, og kartla barrierer i sine team ved hjelp av workshops, samtaler, medarbeiderundersøkelser og evalueringsskjemaer.

Steg 5: Implementere tiltak

På neste workshop presenterte lederne innsikten fra kartleggingen, fikk tilbakemelding og gikk tilbake til teamene sine for å implementere tiltak.

Steg 6: Dele effekten av tiltakene

Etter ett år delte de effekten av tiltakene. Alle kunne vise til økt mangfold og inkludering i sine team. Arbeidet hadde gitt resultater!

Oppsummert mener jeg at fem ting bidro til våre gode resultater:

1. Lederne kom med tiltakene selv
2. Lederne ble holdt ansvarlige ved å presentere sine handlinger på hver ledersamling.
3. Ledelsen var kjernen av arbeidet og dedikerte tid og økonomiske ressurser.
4. En solid strategi dannet grunnlaget for arbeidet.
5. Lang tidshorisont. Å endre atferd tar tid.

2024 er i startgropa. Planlegg hvordan dere kan utvikle lederkompetansen innenfor mangfold og inkludering. Ta gjerne i bruk stegene over hvis du virkelig ønsker å oppnå resultater, eller kontakt meg hvis du ønsker hjelp.

Lykke til!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.