Slik får du ledelsen til å prioritere mangfoldsarbeidet

Er kvinner og menn likestilte? Her er 8 likestillingsfakta som vil sjokkere deg

Er kvinner og menn likestilte? Dette er en fin dag å reflektere over dette. Under finner du 8 likestillingsfakta som vil sjokkere deg.

Disse kan du gjerne presentere til dine kolleger, og deretter kan dere sammen reflektere rundt disse to spørsmålene:

1) Hvorfor er det slik? 2) Hva kan du og din virksomhet gjøre for å bidra til økt likestilling?

8 likestillingsfakta

  1. Kvinnelidelser blir mindre forsket på og får mindre penger.
  1. Det foreligger mye kunnskap og forskning om kvinnehelse, men dette når ikke ut. For eksempel lærer ikke våre legestudenter at det er forskjell på kvinner og menns hjerte.
  1. Kun 4% av kliniske studier på COVID-19 behandlinger globalt tok hensyn til kjønn i forskningen deres.
  1. 1/5 av kvinner i Norge rapporterer om at de har blitt voldtatt i følge en rykende fersk studie.
  1. Kun 25% av topplederne i de 200 største selskapene i Norge, er kvinner.Øverste leder er kvinne i 14% av tilfellene viser topplederbarometeret fra 2020.
  1. Globalt vokser 1 av 5 jenter under 15 år i ekstrem fattigdom i følge FN.
  1. I 2020 gikk kvinner i arbeid ned med 54 millioner. Dette viser hvordan pandemien gikk hardest utover kvinnene.
  1. Kun 19.6 % av styremedlemmer i norske aksjeselskaper er kvinner, sammenliknet med 42.6 blant allmenne aksjeselskaper hvor det er et lovpålagt krav om å ha 40% kvinner.

Helseminister Ingvild Kjerkol påpekte i forrige uke noe som er en fin avslutning på dette nyhetsbrevet: “I likestillingens navn har vi behandlet alle likt i beste mening, dette har fått uheldige konsekvenser for kvinner” .

Svaret på spørsmålet om kvinner og menn er likestilte er fortsatt i 2023 nei.

Husk at det å behandle menn og kvinner likt ikke er et mål i seg selv fordi vi er forskjellige. Målet med likestilling bør være at kvinner og menn skal ha de samme mulighetene. En fin måte å få til dette på er å utdanne dine ledere i mangfoldsledelse gjennom vårt e-læringskurs Mangfoldsledelse på 1-2-3.

Nå skal jeg gå og holde ett foredrag for Norsk Helsenett og Euronext, så dette blir alt for denne gang:)

Ønsker deg en nydelig dag videre!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.