Mangfoldsledelse på 1-2-3!

Et kort, praktisk, og interaktivt e-læringskurs som utvikler lederes ferdigheter i mangfoldsledelse. Kurset er allerede kjøpt av Obos, Siemens Energy, Skagerak Energi, Norwegian og Amnesty. Er din virksomhet neste?

Kurs for ledere

Kurset gir ledere

  • Forståelse for hva mangfold og inkludering er og hvorfor det er viktig fra et samfunnsansvar og lønnsomhets perspektiv.
  • Ferdigheter for å lede mangfoldige team.
  • Kompetanse til å øke mangfoldet i eget team.
  • Innsikt i forebygging av ubevisste fordommer, diskriminering og trakassering.
  • Ferdigheter for å inkludere, beholde, og utvikle mangfoldet.
  • Diplom som kan lastes opp på Linkedin.

Hvorfor investere i mangfoldsledelse

1. Bedre prestasjoner

Undersøkelser viser at mangfoldige team ledet godt presterer bedre enn homogene team som er ledet godt. Mangfoldige team ledet dårlig presterer verre enn homogene team som er ledet dårlig.

2. Oppfylle lovkrav

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) krever at virksomheter jobber med å hindre diskriminering og øke likestilling. Vårt kurs i mangfoldsledelse fokuserer nettopp på hvordan å få til dette.

3. Redusere turnover

I følge en rapport Deloitte har gitt ut vil 39 % forlate arbeidsplassen til fordel for en mer inkluderende, 23 % har allerede gjort det. I vår e-læring fokuseres det mye på hvordan å jobbe med inkludering.

4. Spare kostnader

I følge Simployer koster det 1,5 årslønn å miste en ansatt. Når lederne blir bedre på å beholde medarbeiderne gjennom bevisst inkludering, bidrar dette til å spare kostnader.

Kursmoduler

Priser

Prisen er ut fra størrelsen på virksomheten, og ikke antall brukere ettersom vi ikke har kontroll over hvor mange som benytter seg av den når det importeres til eget læringssystem. Her kan dere feks. velge å bruke modul 1 i opplæring av alle ansatte, det legger ikke vi oss opp i.

Dersom dere har veldig mange ansatte og få ledere, er det mulighet for å diskutere en rabatt.

Prisene er basert på at dere skal ha alle tre moduler. Dersom det er for omfattende å kjøre tre moduler, er det mulighet for å kjøpe tilgang til enkeltmoduler med redusert pris. Ta kontakt dersom dette er tilfellet.

Antall personer som skal ta kurset Pris
21-50 kr 30 000,-
51-100 kr 55 000,-
101 – 300 kr 60 000,-
301 – 500 kr 70 000,-
501 – 1 000 kr 90 900,-
1001 – 3000 kr 115 000,-
3001 – 5000 kr 140 000,-
5001 + Ta kontakt
Olav Haraldseid og Kimiya Sajjadi

Hvem står bak kurset?

Kurset er utviklet av Olav Haraldseid og Kimiya Sajjadi. Olav har over 20 år som HR-direktør i store selskaper som Equinor, NorgesGruppen og Circle K bak seg. Han er også forfatter av bøkene “Diversity Capitalism” og “Mangfoldskapitalisme”. Kimiya har bistått over 60 virksomheter i privat og offentlig sektor å jobbe med mangfold og inkludering. I tillegg er hun spaltist i E24 og skriver aktivt på linkedin, noe som har gjort henne til en tydelig stemme i dette feltet.

Spørsmål og svar

Hvem er det for?

<p>Kurset er utviklet for ledere med personalansvar i både privat og offentlig sektor. Likevel er det slik at del 1 av kurset passer utmerket som opplæring for alle ansatte, ettersom det er en generell innføring i mangfold og inkludering. Del 3 av kurset passer fint til HR-personnel, ettersom fokuset er konkrete tiltak innenfor rekruttering, karriereutvikling, lønn, arbeidsmiljø og sosialt miljø.</p>

Hvor lang tid tar kurset å gjennomføre?

<p>Kurset består av tre deler. Hver del tar ca. 45 minutter å gjennomføre, inkludert løsing av oppgaver.</p>

Hvordan er kurset bygget opp?

<p>Kurset består av videoer hvor vi snakker med slides i bakgrunnen, etterfulgt av ulike oppgaver. For å gjøre det enda mer interaktivt har vi også lagt til skuespill som tar for seg praktiske scenarioer.</p>

Kan kurset integreres i vårt eget e-læringssystem?

<p>Ja, våre kurs kan importeres til de fleste læringssystemer fordi vi bruker SCORM. Her er det bare for oss å eksportere en fil som du laster opp i deres læringssystem.</p>

Kan kurset skreddersys vår virksomhet?

<p>Ja. Vi kan skreddersy kurset på tre ulike måter.</p> <ol> <li>Legge til deres eget design ved å bruke deres logo og farger.</li> <li>Legge til videoer av dere. Dette passer utmerket i de tilfellene deres administrerende direktør, Hr-sjef, eller lignende ønsker å si noe i forkant/ på slutten av kurset.</li> <li>Legge til egendefinerte oppgaver. Er det spesifikke scenarier du vil at de ansatte skal reflektere over? Eller ønsker du kanskje at de skal lese gjennom policier, strategier el. ? Å legge til egendefinerte oppgaver er en fin måte å skreddersy kurset på.</li> </ol>

Skal kurset gjennomføres alene eller i grupper?

<p>Kurset er lagt opp til og gjennomføres individuelt. Men, det er flere oppgaver som innebærer diskusjoner med kolleger. Dersom virksomheten ønsker enda mer samarbeid rundt gjennomføringen er det mulig å legge opp til dette ved at dere lager en workshop hvor ledere skal diskutere oppgavene og innholdet sammen.</p>

Språk

<p>Kurset finnes i en norsk og engelsk versjon.</p>

Er det mulig å få Kimiya eller Olav til å holde et forkant i forkant eller etterkant av kursgjennomføring?

<p>Ja begge er erfarne foredragsholdere innenfor tema. Kontaktinformasjonen deres ligger nederst på siden.</p>