Likestilling og mangfold

Fallgruven i arbeidet med likestilling og mangfold

Fallgruven du bør se opp for når du jobber med likestilling og mangfold

Denne fallgruven bidrar til splittelse, motstand og økt bevisst eller ubevisst diskriminering. Ved å unngå dette, kan du derfor komme ett steg lenger i mangfoldsarbeidet.

Feilen jeg refererer til er å snakke ned en gruppe for å snakke en annen opp. 

Påstander som «kvinner er bedre ledere enn menn», «eldre er mer lojale enn unge» eller «innvandrere har høyere arbeidsmoral enn nordmenn» florerer overalt.

Påstandene er ofte velment, og har som formål å styrke posisjonen til minoritetene det gjelder. Men så glemmer man de negative konsekvensene av å sette ulike grupper opp mot hverandre.

Hvor det blir vanskelig, er når disse påstandene faktisk stemmer overens med virkeligheten.

Under Arendalsuka var det for eksempel flere direktører som sa at deres kvinnelige styremedlemmer var flinkere enn de mannlige. Dette var en sannhet for dem.

Men, ingen av disse fikk et direkte spørsmål om hvorvidt kvinner var bedre enn menn.

Formålet deres var nok å få frem at kvinner er gode styremedlemmer. Det kunne de fått til uten å rakke ned på mennene. 

I min siste E24-artikkel skriver jeg nærmere om utfordringene ved å snakke ned en gruppe når du snakker en annen opp, og hva du kan gjøre i stedet!

Økt likestilling og mangfold handler om å skape en virksomhet hvor alle har de samme mulighetene. Det får vi ikke til ved å sette ulike grupper opp mot hverandre.

Språk har mye makt, så velg ord med omhu!

Fallgruven i arbeidet med likestilling og mangfold

Reflekter over om dere i din virksomhet har en tendens til å snakke ned ulike grupper?

Hvis det er tilfelle, anbefaler jeg deg å dele budskapet fra dette nyhetsbrevet med de som har ansvaret for arbeidet med likestilling og mangfold, og diskuter hvordan dere kan unngå dette i fremtiden.

Lykke til!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.