mangfoldsledelse på arbeidsplassen

Mangfoldsledelse på arbeidsplassen – slik lykkes du

Tre konkrete tips som hjelper deg å lykkes med mangfoldsledelse på arbeidsplassen

Vurderer dere å implementere mangfoldsledelse på arbeidsplassen? Her deler jeg mine tre beste tips for at opplæringen skal bli en suksess. Hva mener jeg med at det skal bli en suksess? At lederne skal prioritere det, og bruke det de lærer til å skape en reell endring i organisasjonen.

1.Integrert del av lederutvikling

Mangfoldsledelse må være en integrert del av lederutviklingen i virksomheten. Hvis det er en egen greie, blir det ikke tatt seriøst. Det vil også oppleves som mer belastende, ettersom det blir enda en ting lederne må gjøre. Men, hvis det er en naturlig del av lederutviklingen blir det en forlengelse av noe dere allerede gjør.

2.Kontinuerlig prosess

Engangsstunt har sjeldent ledet til resultater, og mangfoldsledelse på arbeidsplassen er intet unntak. Mangfoldsledelse er et fag som må praktiseres, samtidig som at det trenger tid for å modnes.

Det er derfor viktig at dere har en plan for hva som skal skje etter en eventuell opplæring, eller spre opplæringen over en lenger tidsperiode på feks. et år.

3.Etterprøvbare mål

“What gets measured gets done” er et kjent sitat. Dette gjelder også mangfoldsledelse på arbeidsplassen. Det er viktig å ha noen konkrete mål som lederne skal oppnå. Mangfoldsledelse skal være verktøyet som hjelper dem med å oppnå målene. Det er slik dere sørger for at ledere praktiserer kunnskapen de lærer.

Eksempel på mål kan være:

Her anbefaler jeg å bruke mål som henger sammen med selskapets strategi forøvrig. Det viktigste er likevel at lederne har noen etterprøvbare mål å forholde seg til.

Det å implementere mangfoldsledelse på arbeidsplassen kan gi store fordeler, men det er viktig at det blir implementert på en riktig måte. Suksesskriteriene er å ha det som en integrert del av lederutviklingen, at det etableres som en kontinuerlig prosess og at målene er etterprøvbare.

Det var alt for denne gang!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.