Flere kvinnelige søkere

Flere kvinnelige søkere – med enkle grep

 Å endre ordene i stillingsannonsen kan gi flere kvinnelige søkere.

Det er gjort flere undersøkelser som viser at ordene vi bruker i stillingsannonsen kan påvirke hvilket kjønn som søker. IT selskapet  TietoEvry økte andelen kvinnelige søkere kraftig ved hjelp av noen enkle grep. Noe av det de gjorde var å bytt ut ordet  «competent» med «knowledgeable» og «driven» med  «focused». Så, hvilke ord fungerer bra på kvinner? 

Før jeg avslører svaret vil jeg bare bruke et sekund for å takke at du tar deg tiden til å lese dette. Det betyr utrolig mye!

Feminine ord gir flere kvinnelige søkere

Undersøkelser viser at kvinner responderer bedre på feminine ord, sammenlignet med maskuline ord. En av disse undersøkelsene er gjort av forskerne Gaucher, Frisen og Kay (2011).

Dette er listen over ordene: 

Maskuline ordvalg:
Active, Adventurous, Aggress*, Ambitio*, Analy*, Assert*, Athlet*, Autonom*, Boast*, Challeng*, Compet*,Confident*, Courag*, Decide*, Decisive*, Decision*, Determin*, Dominant, Domina*, Force*, Greedy, Headstrong, Hierarch*, Hostil*, Implusive, Independen*, Individual*, Intellect*, Lead*, Logic, Masculine, Objective, Opinion, Outspoken, Persist, Principle*, Reckless, Stubborn, Superior, Self-confiden*, Self-sufficien* and Self-relian*.

Feminine ordvalg:
Affectionate, Child*, Cheer*, Commit*, Communal, Compassion*, Connect*, Considerate, Cooperat*, Depend*, Emotiona*, Empath*, Feminine*, Flatterable*, Gentle, Honest, Interpersonal, Interdependen*, Interpersona*, Kind, Kinship, Loyal*, Modesty, Nag, Nurtur*, Pleasant*, Polite, Quiet*, Respon*, Sensitiv*, Submissive, Support*, Sympath*, Tender*, Together*, Trust*, Understand*, Warm*, Whin* and Yield*

Denne artikkelen tar for seg norske ord som er typisk feminine og maskuline. 

Å endre ordene i stillingsannonsen for å få flere kvinnelige søkere er en start. Bilder, og lengden på stillingsannonsene spiller også en rolle. Undersøkelser har vist at kvinner i større grad enn menn vegrer seg for å søke når de ikke oppfyller alle kravene. Derfor er det lurt å skille mellom må-krav, og kan-krav når du lager stillingsannonser. 

Har din virksomhet tatt bevisste valg i form av lengde, ord, og bilder på stillingsannonsene for å få flere kvinnelige søkere?

Og har det gitt en effekt?

Ønsker din virksomhet bistand i arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering? Ta kontakt her!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.