Personvern

Sist oppdatert: 13.03.2023

Vi i Big Enough Global tar personvern på alvor. Personvernerklæringen viser hvordan vi behandler personopplysninger. Vi oppdaterer erklæringen vår når det kommer ny informasjon vi må legge til.

Ansvarlig person hos oss er Kimiya Sajjadi, har du noen henvendelser i forbindelse med personvern kan disse sendes på kimiya@bigenoughglobal.com eller +47 911 40 738.

Juridisk navn: Big Enough Global
Organisasjonsnummer: 925 361 356

Formålet bak lagring av personopplysninger, de rettslige grunnlagene, og sletting av opplysninger?

Vi er pålagt å opplyse om formålet bak behandling av de ulike personopplysningene, hva som er de rettslige grunnlagene for dem og når disse slettes. Under har vi svart på disse spørsmålene i forbindelse med når vi behandler dine personopplysninger.

Påmelding til arrangementer

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev ber vi om din e-post adresse, navn, telefonnummer og eventuelle tilretteleggingsbehov. Formålet er at vi skal kunne kontakte deg med påminnelser og oppsummeringer i etterkant av arrangementet. Formålet med å spørre om tiltretteleggingsbehov er å kunne tilpasse arrangementet særskilte behov. Dette kan i mange tilfeller være sensitive personopplysninger. For å bidra til ekstra sikkerhet i slike tilfeller, legger vi opp til at du kan sende en egen mail med denne informasjonen som blir slettet straks vi har mottatt den

Det rettslige grunnlaget her er samtykke jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (a), ettersom vi innhenter samtykke i forbindelse med ethvert arrangement.

Vi sletter informasjonen din innen en måned etter arrangementet.

Påmelding til Big Enough Global sitt nyhetsbrev via hjemmesiden

Når du melder deg på Big Enough Global sitt nyhetsbrev via hjemmesiden ber vi om din e-post adresse. Formålet er at vi skal kunne markedsføre våre tjenester, samt bidra til kunnskapsheving rundt mangfold og inkludering, gjennom å sende nyhetsbrev til din e-post adresse. Det rettslige grunnlaget her er samtykke jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (a), da enhver person som blir registrert på vårt nyhetsbrev må samtykke til det selv.

Vi bruker mailchimp til å sende ut våre nyhetsbrev, og kan i ettertid se hvor mange som har åpnet de ulike nyhetsbrevene og klikket seg videre på lenker. Vi bruker ikke din IP-adresse for dette, men kun tar ut informasjonen i aggregert tilstand. Vi vil kunne se hvem som klikker seg inn på ulike lenker gjennom Mailchimp. Dersom du ikke ønsker dette, må du melde deg av nyhetsbrevet vårt.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet gjennom en avmelding nederst på mailene du mottar fra oss.

Påmelding til Kimiya Sajjadi sitt nyhetsbrev via Linkedin

Når du abonnerer på Kimiya Sajjadi sitt nyhetsbrev på Linkedin, blir ditt navn automatisk lagret i en liste over av LinkedIn abonnenter. Dette gjør at vi kan se navnet ditt, profilbilde, stillingstittel og overskriften slik de vises på LinkedIn-profilen din, basert på innstillingene dine. Når vi legger ut et nyhetsbrev her vil du motta en varsel på Linkedin og på E-post (dersom du har disse innstillingene på). Dette skjer automatisk hos Linkedin, og er ikke noe vi gjør manuelt.

Formålet med nyhetsbrevet er å markedsføre våre tjenester, samt bidra til kunnskapsheving innenfor mangfold og inkludering. Det rettslige grunnlaget her er samtykke jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (a), da enhver person som blir registrert på vårt nyhetsbrev må samtykke til det selv. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.

Påmelding til vårt karrierenettverk for flerkulturelle

Når du melder deg på karrierenettverket for flerkulturelle ber vi om din e-post adresse, navn, telefonnummer, hvor du er i yrkesreisen, og om du er på utkikk etter jobb. Formålet er at vi skal kunne lage nettverkstreff som er relevante for medlemmene, samt at vi skal kunne kontakt deg i forbindelse med arrangementer. Vi deler ditt navn og etternavn med Thommessen, ettersom de trenger dette for å føre regnskap over utgifter til arrangementet.

Det rettslige grunnlaget her er samtykke jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (a), ettersom vi innhenter samtykke i forbindelse med ethvert arrangement.

Jobbsøkere

Når du søker jobb hos oss, sender du inn en CV og søknad. Formålet med å ha denne informasjonen er at vi skal kunne vurdere om du er riktig kandidat for våre stillinger. Dersom du selv ønsker det, vil vi lagre informasjonen for å kontakte deg når vi lyser ut nye stillinger i fremtiden. Hvis ikke, så sletter vi informasjonen om deg straks vi har svart din henvendelse.

Det rettslige grunnlaget her er samtykke jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (a), ettersom du selv frivillig sender oss informasjonen.

Kommunikasjon med oss

Dersom du kommuniserer med oss via telefon, mail, eller vårt kontaktskjema kan vi bla. behandle personopplysninger som ditt navn, e-post adresse, telefonnummer, IP-adresse og korrespondanse (avhengig av hva du sender oss) . Formålet med å ha denne informasjonen er at vi skal kunne svare deg, og ha historikk ved eventuelt behov.

Det rettslige grunnlaget her er berettigede interesser jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f), ettersom vi trenger informasjonen for å kunne svare deg og ha historikk ved eventuelle forespørsler fremtiden.

Vi sletter vår historikk senest hvert 3 år.

Hjemmeside

Hjemmesiden er så langt vi har forstått i henholdt til GDPR. Vi har forsøkt å fjerne alle plug ins som ikke overholder GDPR.

Påmelding til E-læring

Når du melder deg på til vår E-læring, så får vi navn, og e-post. Formålet er å gi deg tilgang til kurset. Det rettslige grunnlaget er samtykke.

Vi sletter dataen som kan spores tilbake til deg etter du er ferdig med abonnementet, senest ett år etterpå.

Vi deler dataen med Norsk Interaktiv som er databehandler her. De har vi en databehandleravtale med.

Samarbeidspartnere og kunder

Når du inngår samarbeidsavtaler med oss kan vi få personopplysninger som navn, signatur, IP-adresse, kontonummer og korrespondanse. Formålet med å samle inn denne dataen er at vi skal kunne oppfylle de rettslige forpliktelser som avtalen inneholder. Det rettslige grunnlaget her er derfor nødvendig for å oppfylle avtale jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (b).

Vi sletter dataen senest 3 år etter avtalen er utløpt. Dette er for å sikre at vi har nødvendig dokumentasjon dersom det skulle oppstå en tvist.

Potensielle kunder

Når vi har et salgsmøte med deg, eller er i kontakt med deg i forbindelse rundt et mulig samarbeid legger vi ditt navn, og selskapet du er med i inn i et register. Formålet er at vi skal vite hvem vi har vært i dialog med, og hva utfallet var slik at vi vet eventuelt når å kontakte dere igjen eller at vi ikke skal kontakte dere. Det rettslige grunnlaget her er berettigede interesser jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f), ettersom vi trenger informasjonen for å kunne holde orden på salgsarbeidet vårt. Vi sletter alle disse opplysningene senest hvert 3. år.

Google Analytics

Vi bruker Google analytics i dag, etter anbefaling fra myndighetene jobber vi nå med å få dette endret.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Fremover skal vi inngå databehandleravtaler med de som vi deler dine opplysninger med. Gjennom behandlingsprotokollen forsøker vi også å forsikre oss at databehandlerne overholder GDPR lovgivning. Dersom du ønsker innsikt i de ulike databehandlerne vi bruker, og databehandleravtalene kan du ta kontakt på e-post adressen skrevet over.

Her er en liste over i hvilke tilfeller vi bruker databehandlere:

Hva er dine rettigheter?

Loven gir deg flere rettigheter når det kommer til dine personopplysninger. Under ser du hvilke rettigheter du har.

Rett til innsyn i egne opplysninger. Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

*Rett til korrigering av personopplysninger. Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger. Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger. I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger

Protestere mot en behandling av personopplysninger. Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet. Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger. Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Vi svarer innen 30 dager i henhold til datatilsynet sine krav. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Punktene under “dine rettigheter” er hentet fra “Gdpr control”.

Overføring til en mottaker i tredjeland (utenfor EU/EØS)

Noen av databehandlerne våre overfører data til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS. Det kreves at disse har godkjente garantier for overføringen.

Mailchimp: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/ ​​

WordPress.org : Har opplyst at de ikke samler noen informasjon fra oss, derfor har vi forstått det slik at vi ikke trenger databehandleravtale.

Slik vi har forstått det lagrer Microsoft informasjonen for EU brukere, her i EU, og vi har valgt at google (doc, sheet, forms) skal lagre dataen innenfor EU. Vi forstår det derfor slik at dataen i disse tilfellene ikke blir overført til tredjeland