hvordan lykkes med mangfold

Hvordan lykkes med mangfold? – Kundecase med ABB

Hvordan lykkes med mangfold? Her deler vi hvordan vi jobbet med ABB Energy!

Forrige uke hadde vi to workshops med ledergruppen i ABB Energy Industries, hvor vi delte kunnskap om hvordan selskapet kan implementere konkrete tiltak og delmål for å rekruttere, beholde og promotere flerkulturelle talenter. Vi dekket områdene rekruttering, employer branding, arbeidsmiljø, sosialt miljø, karriereutvikling, lønn og ledelse.

Det var inspirerende å jobbe med en ledergruppe som forstår viktigheten av å fokusere på interne forhold, like mye som de fokuserer på rekruttering og branding. Vi kaller dette fremoverlent lederskap. Ledelsen oppsummerte workshopene godt ved å si: «Det finnes ikke noe rett eller galt tiltak, men vi må lytte til de ansatte og jobbe skikkelig med dette hvis vi skal oppnå resultater.»

Det var også gledelig å se at alle deltakerne anbefalte workshopene videre i spørreundersøkelsen! Vi ser frem til å følge arbeidet deres videre.


Hvorfor er det viktig å lære mer om målgruppen?

For å lykkes med mangfold- og inkluderingsarbeid, er det essensielt å forstå målgruppen man prøver å rekruttere og inkludere. Hvis fokusområdet deres er kvinner, er det viktig å forstå hvilke utfordringer de møter og hvilke behov de har. I arbeidet med ABB var fokuset på flerkulturelt mangfold.

Hvordan kan du lære mer om målgruppen?

En god start er å innhente kunnskap fra organisasjoner som er eksperter på målgruppen. Det er viktig å huske at det ikke finnes en fasit som gjelder for alle. Hensikten med å sette seg inn i mulige utfordringer og behov er å bli bevisst på ting dere kanskje ikke tenker over i dag. Men, det er også viktig å lytte til de ansatte. Ingen eksperter kan fortelle deg nøyaktig hva dine ansatte trenger.

Vi hjelper virksomheter med å rekruttere og beholde flerkulturelle talenter. Hvis du ønsker å lære mer om denne målgruppen og hvilke tiltak du kan implementere, kontakt oss her.

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.