Hvorfor er etnisk mangfold viktig i arbeidslivet

Hvorfor er etnisk mangfold viktig i arbeidslivet?

Hvorfor er etnisk mangfold viktig i arbeidslivet? Finn ut hvorfor inkludering av ulike kulturer kan gi virksomheten din en konkurransefordel.


Å jobbe med økt flerkulturelt mangfold og inkludering vil koste virksomheten penger. I tillegg vil det kreve mye tålmodighet, da enhver endring tar tid. Det faktum at dette arbeidet både koster og krever, er årsaken til at det er essensielt å være bevisst på hvorfor det er noe virksomheten skal prioritere. Jo klarere det er hvorfor dette lønner seg, desto mer motivasjon vil det være å dedikere ressursene til arbeidet.  

Konkrete fordeler med å jobbe med økt mangfold i virksomheter

De fleste har lest rapporten  “Diversity wins, how inclusion matters” av McKinsey (2020)) som viser til at virksomheter med etnisk mangfold har 36% større sannsynlighet for å utkonkurrere konkurrenter. Likevel, er det mange som ikke er helt overbevist. Dette ga oss motivasjonen til å se etter andre fordeler ved å jobbe med økt flerkulturelt mangfold og inkludering. 

De nye innfallsvinklene vi fant, bidro til at vi klarte å appellere til enda fler. Her er de fire innfallsvinklene vi bruker.  

  1. Flere undersøkelser, blant annet en av Harvard viser til at mangfold åpner dørene for innovasjon og bidrar til markedsvekst. 
  1. Bli en mer attraktiv arbeidsplass → I en undersøkelse gjort av Glassdoor  (2020), oppga 3/4 av jobbsøkere at mangfold blant de ansatte var viktig når de skulle velge arbeidsgiver.
  1. Nå ut til flere talenter  → Flerkulturelle utgjør en del av talentmassen du rekrutterer fra. På SSB kan du se hvor stor andel av talentmassen de utgjør for utvalgte utdanningsbakgrunn. 
  1. Vinn kampen om kundene →   Flere rapporter viser til at etnisk mangfold bidrar til bedre kundeforståelse, samt større lojalitet blant kunder. En annen faktor er at det blir viktigere for mange kunder å velge en bedrift som er ansvarlig. Et eksempel er da Coca cola skulle velge advokatfirma i Norge, og ba dem legge frem mangfoldsstrategien. 
  1.  Samfunnsansvar →  Det å jobbe med mangfold og inkludering faller innenfor FNs bærekraftsmål nr 8 og 10. På denne måten tar virksomheten din et viktig samfunnsansvar.  

Hva kan du gjøre i din bedrift idag?

I tillegg til å vite om disse fem punktene fra et generelt ståsted, vil det lønne seg å kunne knytte dem til ting deres virksomhet har et fokus på. På denne måten blir ikke dette arbeidet noe nytt, men en forlengelse av det dere allerede gjør. Nedenfor er det et eksempel på hvordan du kan gjøre dette. 

Hvilke av de ovennevnte faktorene er din virksomhet opptatt av?  Ta for deg de/den, og hva dette vil si i praksis for dere. Eksempel: hvis du rekrutterer jusstudenter, og det er mangel på talenter – kan du vise til hvordan det å jobbe med økt flerkulturelt mangfold kan gi dere tilgang på flere talenter og gjøre dere til en mer attraktiv arbeidsplass. På denne måten presenterer du ikke generelle fakta, men retter det mot deres virksomhet.

Trenger du hjelp i arbeidet mangfold og inkludering? Ikke nøl med å ta kontakt!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.