Hvorfor bør du jobbe med mangfold og inkludering

Hvorfor bør du jobbe med mangfold og inkludering?

I denne bloggartikkelen får du 8 grunner til å jobbe med mangfold og inkludering. Vi ser på dette fra et lønnsomhet og samfunnsperspektiv.

Alt for mange går i gang med mangfoldsarbeidet, før de har definert tydelig hvorfor mangfold og inkludering er viktig for dem. Dette leder til to store utfordringer.

Forstår ikke ledelsen hvorfor mangfoldsarbeidet lønner seg, vil du ikke få ressursene til å jobbe med det. Forstår ikke lederne og medarbeiderne viktigheten, vil de ikke bidra til arbeidet.

8 grunner til å jobbe med mangfold og inkludering

Gjennom norsk og internasjonal forskning har man kommet frem til hvorfor virksomheter bør jobbe med mangfold og inkludering. De første fem punktene gir en oppsummering av dette. De siste tre punktene tar for seg argumenter som er viktige fra et samfunnsperspektiv.

Caseeksempel med Redd barna

Når jeg jobber med kunder presenterer jeg argumentene over – så ber jeg dem reflektere over hva de mener er viktig ut i fra deres visjon, verdier og mål.

Denne øvelsen er fin å gjøre med både ansatte og ledergrupper! Med Redd barna inkluderte vi alle i prosessen da jeg holdt et foredrag for dem:)

Fra gode intensjoner til gode handlinger

Start med å definere hvilke 2-3 argumenter som appellerer til virksomheten din. Prøv å forankre dette hos ledelsen, og deretter medarbeiderne. Alternativt kan du inkludere dem i prosessen med å definere argumentene.

Forstår alle hvorfor dere jobber med dette, er det lettere å få dem med!

Lykke til!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.