Hvordan jobbe med nevromangfold?

Her får du konkrete tips

15-20 % av befolkningen er nevrologisk annerledes. Her finner vi tilstander som autisme (tidligere Asberger), ADHD, dysleksi, dyspraksi med mer. Det er grunnleggende viktig å forstå at dette ikke er tilstander som skal «fikses» eller «helbredes». Det er simpelthen en konsekvens av at hjernen er koblet sammen annerledes enn flertallets hjerner.

I Unicus er vårt fokus innen nevromangfold på autister med IT-interesse. Målet er å få flere autister i fast jobb. Med en arbeidsløshet på 70-80 % av autister i arbeidsfør alder, er det mye å ta tak i. Og dessverre er bevissthet og kunnskapsnivå om nevromangfold svært lav, både i privat og offentlig sektor. 

Maskering, det vil si å skjule sine nevrologiske utfordringer, er svært utbredt – ikke minst blant kvinner. De våger ikke å stå frem, da de opplever at de fleste virksomheter ikke har bygget en robust, inkluderende, åpen og modig nok kultur. De bruker derfor uforholdsmessig mye av sin energi til å maskere – noe som har store negative langtidseffekter for dem det gjelder.

Dersom man ønsker å gjøre noe med situasjonen i egen virksomhet, hvor skal man begynne?

Mest grunnleggende handler det om å skape en inkluderende, modig og dynamisk kultur som lar seg utfordre, og som utvikler seg. Dette omfatter menneskelig utvikling og justering av strategier, prosesser og policy. Det fordrer også at endringene forankres helt til topps i virksomheten. Typisk innbefatter det faktisk å etterleve egne definerte verdier.

Her er noen konkrete tips for hvordan du kan gå frem:

Den våkne leser ser at disse tiltakene er relevante for alle typer mangfold, og burde kanskje være en selvfølge?

Jens Kanden, Konsulentsjef i Unicus

nevromangfold

Foto: Mariell Breivik

Vil du lære mer, kontakt gjerne jens@unicus.com – eller følg ham på Linkedin.

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.