Mangfold på arbeidsplassen

Mangfold på arbeidsplassen: Caseeksempel med Statens Vegvesen

Her får du vår fremgangsmåte for å utvikle en plan for inkludering og mangfold på arbeidsplassen i Statens Vegvesen IT-divisjon, fra å sikre direktørens støtte til å identifisere prioriterte tiltak basert på dybdeintervjuer med ansatte.

I sommer var jeg mentor for to sommerstudenter hos Statens Vegvesen IT divisjon. Sammen hadde vi fått den mest komplekse utfordringen jeg har hatt som mangfoldskonsulent. Jeg skulle være med å utrede en plan for arbeidet med mangfold og inkludering

I denne artikkelen ønsker jeg å dele hvordan vi steg for steg gikk frem for å utarbeide en plan for IT divisjonen sitt mangfoldsarbeid. Jeg håper dette kan hjelpe deg i arbeidet med mangfold og inkludering! 

Skrevet av: Kimiya Sajjadi, leder Big Enough Global

Estimert lesetid: 6-7 minutter 

1. Støtte fra direktøren 

Det første som var på plass før jeg kom inn var støtte fra direktøren i IT-divisjonen. Dette var helt kritisk for at divisjonen skulle ha mulighet til å sette ned tid, penger, og menneskelige ressurser for dette arbeidet. Før vi begynte å lage en plan for arbeidet fikk jeg derfor muligheten for å holde en workshop for alle lederne på inkludering og mangfold på arbeidsplassen, det ble lettere å innhente innspill fra dem når vi skulle lage planen. 

2. Lagde rammeverk 

Steg nummer to var å lage et rammeverk. Kort fortalt går dette ut på å definere hva mangfold og inkludering betyr, sette gode overordnete mål, definere hvorfor IT divisjonen skal satse på dette arbeidet og lage en oppfølgning + rapporteringsrutine.  På webinaret den 29. august går jeg gjennom hvordan du kan gjøre dette på en god måte. 

3. Dybdeintervjuer med ansatte 

Når vi hadde målene på plass, måtte vi prøve å kartlegge hva som var årsaken til at virksomheten ikke hadde oppnådd disse målene allerede. Med andre ord, handlet det om å kartlegge risikobildet. 

Vi gjorde dybdeintervjuer med over 20 ansatte, som hadde ulik bakgrunn og stillingen, og stilte dem spørsmål vi hadde skreddersydd for å finne ut av risikobildet. 

4.Tiltak og delmål for mangfold på arbeidsplassen

Basert på intervjuene med ansatte, og en tilleggsanalyse jeg hadde gjort i forkant var det ganske klart hva de ulike risikomomentene var. Og, basert på disse lagde vi tiltak og delmål virksomheten måtte oppnå.

5. Prioriteringer, prioriteringer, prioriteringer

Noe av det viktigste når man lager en plan med tiltak og mål, er å gjøre det overkommelig. I arbeidet med mangfold og inkludering må det jobbes med employer branding, ledelse,markedsføring, rekruttering, karriereutvikling, lønn, ledelse mm.  Derfor var det viktig for oss å prioritere hvilke av områdene som skulle bli prioritert, for det å jobbe med alt samtidig er urealistisk. 

Når vi skulle velge hva vi skulle prioritere, tok vi utgangspunkt i hva forskningen sier er den beste prioriteringen og risikomomentene vi hadde kartlagt. 

6. Presentasjon foran lederne 

Nå som planen med rammeverket og tiltakene var laget, skal dette presenteres og forankres hos ledelsen og alle lederne.

Heldigvis var HR-direktøren Arild Stange fornøyd! 

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.