aktivitets- og redegjørelsesplikten

Definisjonen av mangfold og inkludering

Definisjonen av mangfold og inkludering – gjort kort og enkelt!

Mangfold og inkludering har blitt det nye “bærekraft”. Ordet som alle bruker men veldig få tenker over hva egentlig betyr. For en virksomhet er det å ha en klar definisjon av disse begrepene som alle er inneforstått med vesentlig. Uten dette vil det være som å famle i blinde. Hvordan skal man jobbe med noe man ikke forstår hva betyr?

Mangfold

La oss se på hva mangfold betyr først. I følge ordboken betyr det “et stort og variert antall av noe”. Denne definisjonen gir oss ikke mye. I arbeidslivskontekst blir det brukt som de synlige og usynlige forskjellene vi mennesker har. Dette kan for eksempel være kjønn, etnisitet, alder, eller utdanningsbakgrunn. Ordet mangfold rommer bredt, og det er det som kan gjøre mangfoldsarbeid frustrerende. Hvordan skal virksomheten lage en arbeidsplass hvor alle mulige mennesker føler seg velkomne?

En realistisk tilnærming blir fort at virksomheten får et særskilt fokus på spesifikke mangfoldsgrupper, for eksempel “kvinner og arbeidsinnvandrere”. Mange virksomheter ønsker ikke å si at de prioriterer noen mangfoldsgrupper foran andre. Men etter en titt i strategien viser det seg at å prioritere er nettopp det de gjør.

Dette kan skape forvirring da terminologi og realitet ikke stemmer overens. Hvordan kan virksomheten bruke terminologien mangfold, men kun jobbe med funksjonsnedsatte, kjønn og etnisitet? Her er det bedre å være tydelig over hva mangfold betyr, og være ærlig om hva som er satsningsområdene per dags dato. Dette betyr ikke at det vil være slik for alltid, men kun at dere velger å starte et sted. På denne måten stemmer terminologi og realitet, noe som gjør det lettere å jobbe med.

Inkludering

Ordboken har ikke en klar definisjon av begrepet inkludering. Ser man på ulike forskningsartikler, og virksomheter som bruker dette ordet vil man fort legge merke til at alle har en egen definisjon. Virksomheten må derfor klargjøre hvilken definisjon av inkludering de ønsker å gå for. En definisjon vi liker er den McKinsey bruker i sine forskningsartikler: “Belonging, openness, equality”.

Ved å definere hva inkludering betyr for deres virksomhet, vil det i tillegg bli å lettere å måle, da dere vet nøyaktig hva som skal måles.

Vi håper det å lese denne artikkelen har gjort deg bevisst på hva “mangfold og inkludering” betyr, og hvorfor det er viktig for virksomhet deres å ha en klar definisjon alle forstår.

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.