hva betyr mangfold og inkludering?

Hva betyr mangfold og inkludering?

I dagens blogginnlegg skal jeg dele hva mangfold og inkludering betyr. Jeg skal også si litt om hvorfor alle i organisasjonen din bør ha samme oppfattelse av begrepet.

Forestill deg dette; Tone tror arbeidet handler om likestilling, mens Ahmed er overbevist om at dette handler om flerkulturelle. Denne uenigheten skaper irritasjon, og frustrasjon.

Har du ikke en klar definisjon av mangfold og inkludering, som alle forstår hva betyr, blir det vanskelig å få med seg organisasjonen.

Mangfold og inkludering er to ulike begrep

Hva betyr mangfold

Mangfold handler om de synlige og usynlige forskjellene vi mennesker har i møte med hverandre.  

Synlige forskjeller kan være kjønn, etnisitet, og alder. Usynlige forskjeller kan være funksjonsnedsettelser eller utdanningsbakgrunn. 23.april er det et kjempeinteressant event om Nevromangfold. Arrangementet er kostnadsfritt og jeg anbefaler deg som er nysgjerrig på det usynlige mangfoldet å delta! Du kan lese mer her.

Dette med at mangfold skapes “i møte med hverandre” vil si at et individ alene ikke utgjør mangfold. Mangfold skapes når to eller flere personer møtes.

En utfordring mange opplever med såpass vide definisjoner er at det blir for lite konkret. Men her er det viktig å se forskjellen på definisjon og mål.

En definisjon har ikke som formål å være konkret. Men, et mål derimot må være konkret. Det er når du setter mål at du må prioritere hvilke dimensjoner som skal fokuseres på – ikke når du setter en definisjon.

Hva betyr inkludering

Det eksisterer ikke en klar definisjon av begrepet inkludering. Ser man på hvordan ulike forskningsartikler, og virksomheter bruker begrepet , vil man fort legge merke til at det er uendelig med definisjoner.

En definisjon jeg liker er den McKinsey bruker i sine forskningsartikler: “Belonging, openness, equality”. Denne anbefaler jeg også til mine kunder!

Det viktigste er å klargjøre hvilken definisjon av inkludering de ønsker å gå for.

Fra gode intensjoner til gode handlinger

Start med å definere hva mangfold og inkludering betyr for dere. Legg også en plan for å få dette ut til hele organisasjonen.

En god definisjon er en god start på å utarbeide en vellykket mangfoldsstrategi. Trenger du tips til hvordan å lage et god mangfoldsstrategi? Les denne artikkelen.

Lykke til!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.