Kulturelt mangfold

Fra likestilling til kulturelt mangfold

Hvorfor bør du egentlig fokusere på kulturelt mangfold?

I mange år har virksomheter kun fokusert på kvinneandel. Dette fokuset har vært en nødvendighet for at vi skal kunne komme dit vi er i dag. For det er gjennom fokuset vi har klart å adressere utfordringene, og komme med de nødvendige tiltakene. Nå er det på tide å få det samme fokuset når det kommer til flerkulturelt mangfold. 

For vi utgjør 18% av talentmarkedet! 

I dag skal jeg fortelle om de tre type virksomhetene som bør jobbe med flerkulturelt mangfold, og hvorfor de bør det.  

Lesetid: 4-5 minutter.

1. Virksomheter som ikke har kulturelt mangfold

Noen virksomheter er «blenda hvite».  Konsekvensene av dette er at virksomheten blir en mindre attraktiv arbeidsplass, og samarbeidspartnere + kunder kan se på virksomheten som en uansvarlig bedrift. 

De fleste jeg har snakket med, har et genuint ønske om å få økt flerkulturelt mangfold men vet ikke hvordan. Det er det som gjør det så viktig å jobbe aktivt med og rekruttere flerkulturelle talenter. Det er kun da man kan få innsikt i hva som må gjøres annerledes. 

2. Virksomheter som har mange nasjonaliteter

Det å ha mange nasjonaliteter i virksomheten kan både være en gave men også en utfordring. Dersom ikke virksomheten har jobbet med å få innsikt i kulturelle forskjeller og hvordan å lede dette, så kan kulturelle forskjeller bli en utfordring på arbeidsplassen. 

Måten vi jobber individuelt, samarbeider og leder team på er preget av kulturen vår. Det er derfor kritisk for en virksomhet med ulike nasjonaliteter å få innsikt i kulturelle forskjeller. 

3. Virksomheter som har mange nasjonaliteter, men hvor disse ikke representert i leder og topplederstillinger

Det er veldig mange virksomheter som er stolt over hvor mange nasjonaliteter de har. Men, hvis man zoomer inn ser man fort at de flerkulturelle ikke er representert i leder og topplederstillinger.  Dette skaper et legitimitetsproblem for virksomheten – for det er veldig klart at det eksisterer barrierer som gjør at flerkulturelle ikke kan lykkes.

Dette ser hverken bra ut for kunder, eller potensielle talenter. 

Ved å jobbe aktivt med flerkulturelt mangfold, kan man derfor adressere hva som skal til for å få økt representasjon i leder og topplederstillinger.

Compass Group sitt arbeid med kulturelt mangfold

Compass Group i Norge er en del av Compass Group PLC som er en verdensledende leverandør av måltidsrelaterte tjenester og andre supporttjenester

Jeg har holdt to workshops for Compass Group hvor vi har gått gjennom hvordan å identifisere ulike risiko, og tiltak som kan implementeres for å rekruttere og beholde flerkulturelle. Det er aldri mulig å gi en fasit på hvordan flerkulturelle fungerer, for vi er en mangfoldig gruppe. Målet med å jobbe målrettet mot en minoritetsgruppe er å bli bevisst på utfordringer og barrierer vi ikke er bevisst på i dag. For desto flere utfordringer og barrierer virksomheten blir bevisst på, jo flere kan de inkludere. 
 
Det aller beste med workshoppen var ærligheten. Det å skape rom hvor man kan diskutere mangfoldsspørsmål åpent og ærlig, er helt nødvendig for å kunne adressere utfordringene og mulighetene. 
 
Kudos til Compass Group for det!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.