Slik kan du forbedre rekrutteringsprosessen for å rekruttere et større mangfold - Kimiya Sajjadi - big enough global . mangfold og inkludering

0.22% flerkulturelle i norske ledergrupper

Er flerkulturelle som meg ikke velkommen i norske ledergrupper?

Virksomheter påstår at vi er velkomne. Tallene fra PA Consulting sier noe annet.

Slik kan du forbedre rekrutteringsprosessen for å rekruttere et større mangfold - Kimiya Sajjadi - big enough global . mangfold og inkludering

Slik får du flere flerkulturelle i ledergruppen

Nok om problemet. La oss snakke om løsningen.

Først og fremst må ledelsen og styret mer på banen hvis vi skal få til en endring. De virksomhetene jeg ser oppnår resultater er utelukkende de som har en ledelse som prioriterer dette med tid og budsjett. Videre er de flinke til å sette håndfaste mål og følger opp progresjon.

En fallgruve dere bør styre unna hvis dere ønsker å øke mangfoldet, er å ikke innhente kompetanse for å løse utfordringene. Det holder ikke å lage en arbeidsgruppe bestående av folk som er engasjert i tema. På alle virksomhetens områder er man opptatt av kompetanse, mangfold og inkludering bør ikke være et unntak.

Det var alt for denne gang!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.