White privilege

Det er på tide å anerkjenne White Privilege

Hva er white privilege egentlig?

I min søken etter å forstå hvorfor og hvordan vi burde skape mangfoldige og inkluderende arbeidsplasser, støter jeg hyppig på historier fra flerkulturelle talenter som involverer rasistiske ytringer, diskriminerende prosesser og forklaringer på hvordan det er å være den som er «annerledes». Dette fikk meg til å innse at jeg som hvit og etnisk norsk kvinne har White Privilege.


Skrevet av Elin Møll, mastergrad i Human Resource Management og intern i Big Enough Global

Hva er White Privilege? 

White Privilege er den fordel som hvite mennesker har i samfunnet og arbeidslivet, ved at de er beskyttet for diskriminering knyttet til deres etnisitet.  Privilegiet er ofte ubevisst og usynlig for den som besitter den, men kan oppleves hos de som ikke har det. For eksempel beskriver Nina i sin tidligere artikkel “Lederen fikk meg til å føle meg som en utlending”  om en opplevelse hvor lederen brukte frasen «sånne som deg». Dette fikk henne til å føle seg ekskludert. Det å ikke trenge å bekymre seg for lignende situasjoner, regnes som White Privilege. 

For å gjøre white privilege enda mer forståelig, har jeg tatt med noen eksempler fra mitt liv:

Dette er bare noen eksempler på privilegier jeg har hatt hele mitt liv, uten å i det hele tatt vite om det. Nå er jeg imidlertid klar over, og har akseptert at jeg har White Privilege, dette hjelper meg med å bli bevisst viktigheten av å jobbe med og skape de samme mulighetene for andre.

Mange blir fornærmet når de hører om dette, for de opplever at de må unnskylde seg for den de er.  Men, det er viktig å huske på at vi alle har privilegier i en eller annen form.  Det er ikke noe som er en synd, men et faktum som er viktig å akseptere. For uten denne aksepten risikerer vi å glemme at andre ikke har de samme mulighetene som oss. 

Emanus illustrasjon av privilegier. 

Derfor er White Privilege er en del av mangfoldsarbeidet

Harvard Business Review artikkelen «Talk About Privilege at Work» beskriver hvordan løpende samtaler om organisasjonens fordeling av privilegier kan bygge tillit og forståelse mellom de ansatte. Dette kan dermed forbedre den interne dynamikken og bidra til en bedre utnyttelse av organisasjonens viktigste ressurser; menneskene. 

En viktig del av arbeidet med mangfold og inkludering er derfor å anerkjenne og reflektere over betydningen av egne og andres privilegier, ved å sette ord på de ubevisste strukturene som forhindrer utviklingen av inkluderende og aksepterende organisasjonskulturer. 

Hvordan kan dere starte arbeidet med White Privilege? 

Som første skritt i prosessen burde det legges til rette for egenrefleksjon den individuelle ansatte, hvor etnisk norske medarbeidere og ledere får muligheten til å anerkjenne og bli klar over at de er privilegerte på bakgrunn av sin hudfarge og etnisitet. 

Eksempler på refleksjonsspørsmål kan være:

Neste skritt vil innebære å fasilitere gode samtaler i trygge rammer, som legger til rette for forståelse mellom majoritet og minoritetsgruppene. Her kan det med fordel diskuteres hva som må endres for å kunne støtte flerkulturelle talenter mer. Reflekteres rundt hvilken atferd eller utsagn som kan oppleves finner støtende og ekskluderende? Den beste kilden til læring er nemlig hos hverandre.

Vil du lære mer om hvordan dere kommer i gang med mangfold og inkluderingsarbeidet rettet mot flerkulturelle talenter? 

Ta en titt på vårt kunnskapsunivers eller ta kontakt med Big Enough Global her

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.