aktivitets- og redegjørelsesplikten

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) – sjekkliste

Sjekk om du oppfyller Aktivitets- og redegjørelsesplikten!

I dagens blogginnlegg skal jeg dele en sjekkliste med fire punkter. Den kan du kan bruke for å se om dere har forstått hva aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) krever av virksomheten.

I 2021 ble denne plikten utvidet til å omfatte mer enn bare kjønn. Til min store overraskelse er det svært få virksomheter som har fått med seg denne lovendringen. Enda mer sjokkerende er det at mange ikke er klar over at denne plikten eksisterer i det hele tatt.

Redegjørelsen skal offentliggjøres i årsrapporten, så vi har ingen tid å miste! La oss komme i gang med sjekklisten:

  1. Den utvidede aktivitets- og redegjørelsesplikten krever at dere jobber med økt likestilling og forebygging av diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelser, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Sjekk at virksomheten har forstått dette.
  2. Arbeidet over skal som et minimum omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelser og utviklingsmuligheter, tilrettelegging, og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Sjekk om dette er på plass.
  3. Representanter for de ansatte skal delta i arbeidet. Hvis dere ikke har tillitsvalgte, er det de ansatte som skal utnevne en eller flere representanter som skal bidra.
  4. Aktivitets- og redegjørelsesplikten består av to ulike deler. Det er både en aktivitetsdel, og en redegjørelsesdel. Loven stiller strenge krav til hvordan disse skal utføres. På denne siden kan du lese mer om hvordan begge disse delene skal utføres steg for steg.

For å få mest mulig ut av arbeidet over, anbefaler jeg deg å knytte sammen mangfoldsarbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten. Det lovpålagte arbeidet skaper et fantastisk grunnlag for innsikt. Denne innsikten kan du bruke når du skal sette strategien for mangfoldsarbeidet!

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er så utrolig mye mer omfattende enn å kun rapportere på likestilling mellom kjønn! Loven stiller krav om at alle offentlige, og alle private virksomheter med over 50 ansatte jobber med alle diskrimineringsgrunnlagene på en lovbestemt metode.

Gå gjennom sjekklisten over og se hvilke av punktene dere har på plass! Mangler dere noe? Følg det opp! Og lurer du på noe, kan du alltid sende meg en mail. 

Det var alt for denne gang, lykke til!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.