Ulike generasjoner på arbeidsplassen

5 ulike generasjoner på arbeidsplassen krever inkluderende ledelse

Konkrete tips og råd!

Visste du at det i dag er fem generasjoner på arbeidsplassen som jobber side om side?

I dagens blogginnlegg skal jeg gå nærmere inn på hva de ulike generasjonene heter, før jeg deler litt om forskningen som er gjort på behov de har.

Jeg har så mange ganger vært i situasjoner hvor vi unge blir sjokkert over språkbruken til den eldre garde. Og på den andre siden synes de kanskje vi er håpløse som ikke tillater noe. «Er det ikke lov å si noe lenger?» spør de fortvilet tilbake.

Aldersmangfold kan bidra til økt lønnsomhet i virksomheten, men det forutsetter god inkludering. For å kunne inkludere, er det viktig å være bevisst på utfordringene som nettopp kan oppstå på tvers av generasjoner. 

Men, la oss først ta en titt på de fem ulike generasjonene på arbeidsplassen:

Nå som du vet om de ulike generasjonene, la oss ta en titt på behovene deres!

Ledelse av ulike generasjoner på arbeidsplassen

Det er gjort flere studier når det kommer til behovene ulike generasjoner kan ha, og hvorvidt dette påvirker hvordan de skal ledes. 

En masteroppgave fra 2023 skrevet av William Lervaag, ser på hvorvidt ledere finner det nødvendig å tilpasse sin lederstil basert på de ulike generasjonene. Han ser på generasjon Y og den eldre generasjon. Konklusjonen hans er at ledere finner det nødvendig å tilpasse lederstil basert på de ulike generasjonene. Funnene hans er:

Generasjon Y: 

Eldre generasjoner, generasjonen X og baby boom:

Og et annet studie fra 2021, utført av Aleksandra Steinkjaer, ser også på om lederen endrer hvordan de leder ulike generasjoner. Studien fant at det var forskjeller mellom generasjoner, men slik jeg forstår det påvirket ikke dette hvordan lederen valgte å lede:

Oppsummert

Forskningen som er gjort på feltet rundt ledelse av ulike generasjoner på arbeidsplassen, er ikke samstemt på hvorvidt lederen må tilpasse sin lederstil som følge av ulike generasjoner, eller fordi de rett og slett er i ulike livsfaser.

Fra gode intensjoner til gode handlinger

Dersom dere har et stort aldersmangfold på arbeidsplassen, anbefaler jeg å dykke dypere ned i hvorvidt de ulike generasjonene har ulike behov. En mer interessant vinkling kan være å skape bevissthet rundt de ulike behovene folk har i ulike livsfaser.

Lykke til!

Vil du lære mer om hvordan dere kan jobbe med mangfold og inkludering?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips rett i innboksen. Du vil også motta tilbud om våre tjenester.